Регионалният  съюз на земеделските кооперации "Дунав-2000" е  доброволна организация, обединяваща земеделските кооперации от региона на Свищов.
Целта ни е да подпомагаме развитието на модерни земеделски кооперации. Да подобрим икономическите, социалните и културно-битовите условия, при които работят кооператорите. Да изграждаме, подпомагаме и развиваме инфраструктурата на българските села. Да помогнем за успешното интегриране на земеделските кооперации в общата селскостопанска политика на ЕС.
Съюзът е открит за членуване на всяка земеделска и друга кооперация и кооперативна организация, които имат сроден предмет на дейност, признават устава му и са съгласни да го спазват.
            Една земеделска кооперация може да членува в повече от един кооперативен съюз. Членовете на Регионалния съюз на ЗК по право са членове и на НСЗКБ.
За да станете член на нашата организация потърсете връзка с Регионалния съюз, контактите на които може да намерите ТУК.