На 5 и 6 октомври 2018г. се проведе второто есенно изложение на производители, организирано от катедра "Аграрна икономика" към СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов със съдействието на община Свищов, РСЗК "Дунав-2000" гр. Свищов, Българска асоциация "Биопродукти" и Фондация за околна среда и земеделие. Сесията беше свързана с 25 - годишнина от създаването на съвременните земеделски кооперации в нашия регион.
На 5 октомври бе открита Кръгла маса на тема "Проблеми и перспективи за развитие на земеделието в България". Участници в дискусията бяха:
г-н Георги Праматаров - директор Дирекция "Директни плащания и идентификация на земеделските парцели" в Министерство на земеделието и храните, г-н Явор Гечев - председател на Национален съюз на земеделските кооперации в България, г-н Игнат Ангелов - председател на Регионален съюз на земеделските кооперации гр. Свищов, председатели на Областни съюзи на земеделските кооперации и производители.
    Г-н Праматаров изрази становище на българското министерство, че в последните години европейското подпомагане е стабилно. В новия програмен период усилията ще бъдат насочени към увеличаване на европейското финансиране за регионалните селски стопанства или запазване на сегашното статукво.
    Г-н Явор Гечев говори за законодателни промени на законите, свързани със земеделието - Закона за кооперациите, ЗСПЗЗ и особено по законопроекта за поземлените отношения и опазване на земеделските земи.
    Доц. Игнат Ангелов очерта като неблагоприятни тенденции в развитието - намаляване на обработваемата земя в земеделските кооперации, както и отпадането на членуващите земеделски кооперации в съюза - от 18 на 12. Въпреки тези неблагоприятни обстоятелства, кооперациите непрекъснато повишават средните добиви от основните култури и размера на наема на земята, който плащат на собствениците. Подчерта, че е необходима ясна Стратегия за развитие на земеделието през следващите 10-15 години.  Бъдещето на българското земеделие е свързано с ефективност и конкурентоспособност, високо качество и екологичност на произведената продукция.
    Във втория ден от "Есенен фермерски пазар - Свищов" беше открито изложението на производителите, съпроводено с богата фолклорна програма. Гражданите проявиха голям интерес към хранителните продукти на земеделски производители, имащи сертификат за качество и екологично чисти.
Пожеланието на всички е това да стане хубава ежегодна традиция за град Свищов.