На 1 Юни 2018г. се проведе традиционната среща "Ден на пшеницата" в стопанския двор на кооперацията в село Царевец с организатори РСЗК "Дунав-2000" гр. Свищов, ППОК "Изгрев-93" с. Царевец и ОСЗ "Дунав" с. Алеково. Бяха представени новите сортове пшеница от селекционера проф. Иван Панайотов. Проведе се и демонстрация на нова селскостопанска техника.
РСЗК "Дунав-2000" има сключен меморандум с катедра "Аграрна икономика" към СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов. Предстои съвместно събитие -провеждане на кръгла маса по случай 25-годишнината от създаването на земеделските кооперации на тема " Перспективите на развитие на ЗК в програмния период на ЕС". Катедрата и земеделските производители ще открият традиционното есенно изложение на биопродукти. Участие ще имат и земеделските кооперации от съюза.