ППОК "Изгрев-93" с.Царевец, обл.В.Търново  - О887217873
ЗПК "Надежда-94" с.Алеково, обл.В.Търново -  О889993501
ППОК "Земя-93" с.Александрово, обл.В.Търново - О888141778
ОППК "Зора-1" с.Българско Сливово, обл. В.Търново - О889521557
ППОК "Напредък-Студена" с.Горна Студена, обл.В.Търново - О888321131
ППОК "Делянка" с.Деляновци - О885166528
ППК "Старт-93" с.Караманово, обл.Русе - О886410960
ППОКЧС "Земеделец-93" с.Козловец, обл.В.Търново - О887685711
ППК "Искра" с.Морава, обл.В.Търново - О887506474
ППК "Възраждане" с.Морава, обл.В.Търново - О887727297
ЗППК "Бъдеще-93" с.Овча могила, обл.В.Търново - О888539766
ОППК "Победа-93" с.Хаджимитрово, обл.В.Търново - О886197991
ЗППК "Единство-Червена" с. Червена, обл. В.Търново - О889163825